KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Elizeus, prorok

Stáhnout jako soubor iCal
 

14. června - památka

Texty propria

Karmelitánský lekcionář

První čtení: 2 Král 5,7a.8-15a.17b
Nebo: 2 Král 2,11-15b
Žalm: 104(103) 1+24.27-28.29b-30    Odp.: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země
Evangelium: Lk 4,24-27

Související texty

Elizeus, prorok (IX.stol.př.Kr.)

Přihlášení